Αναζήτηση
  • Admin

Κληρονομιά αλλοδαπού στην Ελλάδα

Έγινε ενημέρωση: 14 Απρ 2021


Συχνά, αποκτώντας κάποιος ακίνητο στην Ελλάδα ως αλλοδαπός, αναρωτιέτε τι γίνεται με αυτή την περιουσία σε περίπτωση κληρονομιάς.


Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε ότι στις κληρονομικές σχέσεις και σε θέματα κληρονομικής διαδοχής το δίκαιο που εφαρμόζεται είναι το δίκαιο της υπηκοότητας του κληρονομούμενου. Συνεπώς για να μάθουμε ποια πρόσωπα είναι οι κληρονόμοι τις περιουσίας, που άφησε ο κληρονομούμενος στην Ελλάδα, το ποσοστό κληρονομιάς του κάθε κληρονόμου, την εφαρμογή της διαθήκης και άλλα κληρονομικά ζητήματα θα πρέπει να ανατρέξουμε στο εφαρμοστέο δίκαιο της υπηκοότητας του κληρονομούμενου κατά τον θάνατό του.


Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει περισσότερες από μία υπηκοότητες, οι κανόνες της ΕΕ δίνουν την δυνατότητα να επιλέξει το δίκαιο της υπηκοότητας που επιθυμεί. Θα πρέπει όμως, η επιλογή του δικαίου να διατυπωθεί ρητά και με σαφήνεια σε διαθήκη ή χωριστή δήλωση ενώπιων συμβολαιογράφου ή αρμόδιας αρχής. Η διαθήκη ή η δήλωσή θεωρείται έγκυρη εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις της χώρας ΕΕ, όπου ζούσε τελευταία ή του δικαίου της χώρας της πρώτης υπηκοότητάς του και εφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται και αν είναι κινητά ή ακίνητα. Αν δεν έχει γίνει η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου για την κληρονομική διαδοχή και παραδείγματος χάριν, ο κληρονομούμενος είχε από την γέννηση του την ελληνική υπηκοότητα και στην πορεία της ζωής του απέκτησε και την υπηκοότητα μιας άλλης χώρας, οι κληρονομικές του σχέσεις στην Ελλάδα θα ρυθμισθούν βάσει του ελληνικού δικαίου, έστω κι αν είχε και μια άλλη υπηκοότητα.