top of page
Недвижимость в Халкидики, ВНЖ в Греции, Застройщик недвижимости в Халкидики, Салоники

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει ξεχωριστό νομικό τμήμα από εξειδικευμένα και άρτια καταρτισμένα στελέχη στον κλάδο των ακινήτων και του νομικού πλαισίου που το διέπει.

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΓΝΩΣΗ

Συμβουλευτική - νομική υποστήριξη 

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καταχώρηση συμβολαίων στο υποθηκοφυλακείο (κτηματολόγιο)

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΡΕΥΝΑ

Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων με τις δημόσιες αρχές

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Διευθέτηση αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής (για ξένους επενδυτές)

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Επίβλεψη σύνταξης συμβολαίου

Недвижимость в Халкидики, ВНЖ в Греции, Застройщик недвижимости в Халкидики, Салоники
Στάδια Αγοραπωλησίας

ΣΤΑΔΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Από την στιγμή που ο αγοραστής καταβάλλει προκαταβολή για την αγορά ακινήτου, η οποία συνήθως ανέρχεται στο 5% - 10% από το τίμημα του ακινήτου, ξεκινάει η διαδικασία για την σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, είτε του προσυμφώνου*.

*προσύμφωνο – υπογράφεται μόνο σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας κατάρτισης οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περισσότερα

Η έρευνα πραγματικής και νομικής κατάστασης του ακινήτου, για εμπράγματες ασφάλειες, κατασχέσεις, βάρη ή διεκδικήσεις, πραγματοποιείται από δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο. Προσκομίζεται η πραγματοποιηθείσα έρευνα εγγράφως με την επικύρωση του δικηγόρου.  

1
1
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περισσότερα

5
5

O αγοραστής επιβαρύνεται με 3,09% Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) είτε επί της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας του ακινήτου, είτε επί της πραγματικής αξίας, συμφωνηθείσας κατά την δήλωση του πωλητή και αγοραστή.  Η καταβολή του φόρου γίνεται επί του υψηλότερου ποσού, δηλαδή είτε επί της αντικειμενικής, είτε επί πραγματικής αξίας του ακινήτου. Ο Φ.Μ.Α. καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ που υπάγεται το ακίνητο, πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Περισσότερα

Ο αλλοδαπός αγοραστής, προκειμένου να προβεί στην αγορά ακινήτου οφείλει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού και να αποκτήσει τον  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Την συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να διεκπεραιώσει και ο δικηγόρος εφοδιασμένος με πληρεξούσιο από τον αγοραστή.

2
2
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περισσότερα

3
3

Η νομιμότητα του ακινήτου και ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται από τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό. Εκδίδεται βεβαίωση νομιμότητας.    

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Περισσότερα

6
6

Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας συντάσσεται από συμβολαιογράφο και υπογράφεται ενώπιων του. Στο συμβόλαιο παρίστανται πωλητής,  αγοραστής αυτοπροσώπως, είτε μόνο δικηγόρος του εφοδιασμένος με ειδικό πληρεξούσιο από τον αγοραστή για την υπογραφή του συμβολαίου, μεσίτης και σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του αγοραστή που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα,  παρίσταται και διερμηνέας, είτε μόνο δικηγόρος που να γνωρίζει την γλώσσα ομιλίας του αγοραστή.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Περισσότερα

7
7

Μετά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας από τους συμβαλλόμενους, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος με αίτησή του, απευθύνεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο της περιοχής όπου υπάγεται το ακίνητο και αιτείται τη μεταγραφή της εν λόγω πράξης (κατ’ άρθρο 1192 ΑΚ). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής του ακινήτου στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, εκδίδεται το πιστοποιητικό μεταγραφής, το οποίο αποτελεί και οριστικό τίτλο ιδιοκτησίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Περισσότερα

4
4

Πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, οφειλές σε Οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.α.)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

Περισσότερα

8
8

Βάσει ΠΟΛ 1115/2015, ο αγοραστής και ο πωλητής έχουν την υποχρέωση εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, ο μέν πρώτος να το δηλώσει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, προκειμένου να το προσθέσει στην περιουσιακή του κατάσταση και ο δε δεύτερος να το διαγράψει από την περιουσιακή του κατάσταση. Συνήθως η  συγκεκριμένη διαδικασία αναθέτεται στον λογιστή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης ακινήτου ή ακινήτων στην Ελλάδα, συνολικού ποσού τουλάχιστον 250.000 ευρώ, δικαιούται να λάβει άδεια πενταετούς διαμονής με δικαίωμα ανανέωσής της στην λήξη.

Κάθε αλλοδαπός που έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τα μέλη της οικογένειας του (σύζυγος, γονείς, ανήλικα τέκνα), εφόσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης (εάν πρόκειται για δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα), ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000,00 ευρώ. 

Στην περίπτωση αγοράς ακίνητης περιουσίας, το νομικό τμήμα της εταιρείας PRONAON αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία και τα έξοδα για την έκδοση άδειας παραμονής.

Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Недвижимость в Халкидики, ВНЖ в Греции, Застройщик недвижимости в Халкидики, Салоники
bottom of page