top of page
Недвижимость в Халкидики, ВНЖ в Греции, Застройщик недвижимости в Халкидики, Салоники

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει ξεχωριστό νομικό τμήμα από εξειδικευμένα και άρτια καταρτισμένα στελέχη στον κλάδο των ακινήτων και του νομικού πλαισίου που το διέπει.

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΓΝΩΣΗ

Συμβουλευτική - νομική υποστήριξη 

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καταχώρηση συμβολαίων στο υποθηκοφυλακείο (κτηματολόγιο)

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΡΕΥΝΑ

Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων με τις δημόσιες αρχές

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Διευθέτηση αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής (για ξένους επενδυτές)

Русскоязычный адвокат в Салониках Халкидики Греции. Русскоговорящий адвокат в Салониках Халкидики Греции

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Επίβλεψη σύνταξης συμβολαίου

Недвижимость в Халкидики, ВНЖ в Греции, Застройщик недвижимости в Халкидики, Салоники
Στάδια Αγοραπωλησίας

ΣΤΑΔΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Από την στιγμή που ο αγοραστής καταβάλλει προκαταβολή για την αγορά ακινήτου, η οποία συνήθως ανέρχεται στο 5% - 10% από το τίμημα του ακινήτου, ξεκινάει η διαδικασία για την σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, είτε του προσυμφώνου*.

*προσύμφωνο – υπογράφεται μόνο σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας κατάρτισης οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περισσότερα

Η έρευνα πραγματικής και νομικής κατάστασης του ακινήτου, για εμπράγματες ασφάλειες, κατασχέσεις, βάρη ή διεκδικήσεις, πραγματοποιείται από δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο. Προσκομίζεται η πραγματοποιηθείσα έρευνα εγγράφως με την επικύρωση του δικηγόρου.  

1
1
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περισσότερα

5
5

O αγοραστής επιβαρύνεται με 3,09% Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) είτε επί της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας του ακινήτου, είτε επί της πραγματικής αξίας, συμφωνηθείσας κατά την δήλωση του πωλητή και αγοραστή.  Η καταβολή του φόρου γίνεται επί του υψηλότερου ποσού, δηλαδή είτε επί της αντικειμενικής, είτε επί πραγματικής αξίας του ακινήτου. Ο Φ.Μ.Α. καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ που υπάγεται το ακίνητο, πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Περισσότερα

Ο αλλοδαπός αγοραστής, προκειμένου να προβεί στην αγορά ακινήτου οφείλει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού και να αποκτήσει τον  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Την συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να διεκπεραιώσει και ο δικηγόρος εφοδιασμένος με πληρεξούσιο από τον αγοραστή.

2
2
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περισσότερα

3
3

Η νομιμότητα του ακινήτου και ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται από τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό. Εκδίδεται βεβαίωση νομιμότητας.    

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Περισσότερα

6
6

Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας συντάσσεται από συμβολαιογράφο και υπογράφεται ενώπιων του. Στο συμβόλαιο παρίστανται πωλητής,  αγοραστής αυτοπροσώπως, είτε μόνο δικηγόρος του εφοδιασμένος με ειδικό πληρεξούσιο από τον αγοραστή για την υπογραφή του συμβολαίου, μεσίτης και σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του αγοραστή που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα,  παρίσταται και διερμηνέας, είτε μόνο δικηγόρος που να γνωρίζει την γλώσσα ομιλίας του αγοραστή.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Περισσότερα

7
7

Μετά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας από τους συμβαλλόμενους, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος με αίτησή του, απευθύνεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο της περιοχής όπου υπάγεται το ακίνητο και αιτείται τη μεταγραφή της εν λόγω πράξης (κατ’ άρθρο 1192 ΑΚ). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής του ακινήτου στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, εκδίδεται το πιστοποιητικό μεταγραφής, το οποίο αποτελεί και οριστικό τίτλο ιδιοκτησίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Περισσότερα

4
4

Πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, οφειλές σε Οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.α.)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

Περισσότερα

8
8

Βάσει ΠΟΛ 1115/2015, ο αγοραστής και ο πωλητής έχουν την υποχρέωση εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, ο μέν πρώτος να το δηλώσει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, προκειμένου να το προσθέσει στην περιουσιακή του κατάσταση και ο δε δεύτερος να το διαγράψει από την περιουσιακή του κατάσταση. Συνήθως η  συγκεκριμένη διαδικασία αναθέτεται στον λογιστή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης ακινήτου ή ακινήτων στην Ελλάδα, συνολικού ποσού τουλάχιστον 250.000 ευρώ, δικαιούται να λάβει άδεια πενταετούς διαμονής με δικαίωμα ανανέωσής της στην λήξη.

Κάθε αλλοδαπός που έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τα μέλη της οικογένειας του (σύζυγος, γονείς, ανήλικα τέκνα), εφόσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης (εάν πρόκειται για δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα), ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000,00 ευρώ. 

Στην περίπτωση αγοράς ακίνητης περιουσίας, το νομικό τμήμα της εταιρείας PRONAON αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία και τα έξοδα για την έκδοση άδειας παραμονής.

Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Недвижимость в Халкидики, ВНЖ в Греции, Застройщик недвижимости в Халкидики, Салоники
 • Τι έγγραφα χρειάζεται ο πωλητής για την πώληση ακινήτου;
  Ταυτότητα ή διαβατήριο. Φορολογική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ της περιφέρειας του ακινήτου εφόσον ο πωλητής ήταν ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν ή είναι μέλος σε κάποια εταιρία. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ή Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή επικυρωμένη από την αρμόδια Εφορία εφόσον το ακίνητο αποκτήθηκε την τελευταία πενταετία πριν από την πώληση. Άδεια ανέγερσης επικυρωμένη από την πολεοδομία Τοπογραφικό της αδείας επικυρωμένο από την πολεοδομία Κάτοψη του ακινήτου. Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4495/2017 (όπως ισχύει το 2020) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) Βεβαίωση ΤΑΠ (τέλος ακίνητης περιουσίας) από τον Δήμο που ανήκει το πωλούμενο ακίνητο. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.
 • Τι έγγραφα χρειάζεται ο αγοραστής για την αγορά ακινήτου;
  Για την αγορά ακινήτου ο αγοραστής χρειάζεται να έχει μόνο την ταυτότητα ή το διαβατήριο του και το ΑΦΜ (για ξένους επενδυτές εκδίδεται ΑΦΜ στην Ελλάδα).
 • Πόσο γρήγορα μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας;
  Εξαρτάται από την ετοιμότητα του πωλητή, εάν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα η σύμβαση αγοραπωλησίας μπορεί να υπογραφεί και σε μια - δύο μέρες. Συνήθως για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται από μια μέρα έως ένα μήνα (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου από τον αγοραστή).
 • Ποιες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο έχει ο αγοραστής πριν και μετά την αγορά ακινήτου;
  Πριν την αγορά ακινήτου ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) που ανέρχεται στο 3,09% (όπως ισχύει το έτος 2020) από την υψηλότερη αξία του ακινήτου (αντικειμενική ή πραγματική) αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Μετά την αγορά ακινήτου ο αγοραστής υποχρεούται να το δηλώσει στην εφορία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISnet και από το επόμενο έτος της αγοράς ακινήτου θα οφείλει να πληρώνει, μια φορά το χρόνο, το ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων).
 • Σε περίπτωση που αγοραστής είναι αλλοδαπός, μπορεί να γίνει η σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας και στην γλώσσα επιλογής του;"
  Στην Ελλάδα τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, το οποίο είναι και η σύμβαση αγοραπωλησίας, συντάσσονται μόνο στην επίσημη γλώσσα της Χώρας, δηλαδή στην Ελληνική γλώσσα. Όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας από αλλοδαπό αγοραστή, ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα υποχρεωτικά παρίσταται διερμηνέας της επιλογής του, τα πλήρη στοιχεία του διερμηνέα αναγράφονται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Επίσης, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει το σχέδιο του συμβολαίου πριν από την υπογραφή του και να το μεταφράσει στην γλώσσα που επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν μπορεί να είναι παρόν στην υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας υπάρχει δυνατότητα υπογραφής του συμβολαίου από κάποιον πληρεξούσιο του;
  Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μπορεί να υπογραφεί και με χρήση του πληρεξουσίου. Ο αγοραστής θα πρέπει να μεταβεί στον συμβολαιογράφο και να υπογράψει πληρεξούσιο με εντολοδόχο το πρόσωπο της επιλογής του. Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει πάλι να υπογράψει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με εντολή για αγορά ακινήτου, να το επικυρώσει με σφραγίδα της Χάγης Apostille (για της χώρες που απαιτείται), και σε συνέχεια να το αποστείλει στην Ελλάδα, όπου θα γίνει και η μετάφρασή του.
 • What documents do seller need to sell a property?
  Identity card or passport Tax clearance certificate Insurance information from the Greek Social Security Agency ((in Greek IKA) of the region where the property is located, if the seller was or is a freelancer, was or is a member of a company Certificate of Unified Property Tax (in Greek ENFIA) or a solemn declaration of the seller, certified by the competent tax authority, if the property was acquired in the last five years before the sale Building permit approved by the town planning Topographic plan approved by the town planning Ground plan of the property Engineer's certificate of Law 4495/2017 (as in force in 2020) Energy Performance Certificate (in Greek PEA) Certificate of Real Estate Tax (in Greek TAP) from the Municipality to which the property for sale belongs Land registry (cadastral) record sheet and excerpt of a cadastral diagram from the competent cadastre office.
 • What documents do buyer need to buy a property?
  In order to purchase property, the buyer only needs to have his ID or passport and TIN (in Greek AFM), for foreign investors the TIN is issued in Greece.
 • How fast can you sign a sales contract?
  It depends on the readiness of the seller, if he has all the necessary documents, the purchase contract can be signed within one or two days. Usually it takes from one day to one month to sign a sales contract (provided that the property transfer tax has been paid by the buyer).
 • What are the obligations of the buyer to the state before and after the purchase of property?
  Before purchasing the property, the buyer must pay the property transfer tax (in Greek FMA) 3.09% (as applicable for the year 2020) from the highest value of the property (cadastral or real) specified in the contract of sale. After purchasing the property, the buyer is obligated to declare it to the tax office through the electronic system TAXISnet and from the next year after purchasing the property the owner will pay annually the Unified Property Tax (in Greek ENFIA).
 • If the buyer is a foreigner, can a contract of sale be drawn up in his chosen language?"
  In Greece, all notarial acts, which is the contract of sale, are drawn up only in the official language of the country, that is Greek. However, when signing a contract of sale by a foreign buyer, who doesn't know the Greek language, an interpreter of his choice must be present on the contract, the full details of the interpreter are indicated in the contract of sale. The buyer can also request a draft contract before signing and translate it into any language of his choice.
 • If the buyer cannot be present at the signing of the contract of sale, can a trustee sign the contract for him?"
  The contract of sale can also be signed using the power of attorney. The buyer must go to the notary and sign a power of attorney indicating his trustee. In case the buyer is abroad, he will again have to sign a notarized power of attorney with an order to purchase property, validate it with the stamp of the Apostille Hague Convention (for the required countries), and then send the power of attorney to Greece, where its translation will be done.
 • Какие документы необходимы продавцу для продажи недвижимости?
  Удостоверение личности или паспорт Налоговая ведомость Страховая информация от организации по гос. страхованию (по-гречески ИКА) региона нахождения недвижимости, в случае если продавец был или является частным предпринимателем, был или является членом компании Справка о налоговой учетности недвижимости (по-гречески ЭНФИЯ) или ответственное заявление продавца, заверенное компетентным налоговым органом, если недвижимость была приобретена в течении последних пяти лет до продажи Разрешение на строительство утвержденное градостроительством Топографический план здания, утвержденный градостроительством План - чертеж недвижимости Справка от инженера Закона 4495/2017 (как она действует на 2020 год) Справка энергетической эффективности недвижимости (по-гречески ПЭА) Справка об оплате сборов на недвижимость (по-гречески ТАП) выдаётся муниципалитетом, к которому относится продаваемая недвижимость Кадастровый лист и выписка из кадастрового плана, выдаётся компетентным отделом кадастрового управления.
 • Какие документы необходимы покупателю для приобретения недвижимости?
  Для того, чтобы приобрести недвижимость, покупателю необходимо иметь только его удостоверение личности или паспорт и ИНН (по-гречески АФМ), для иностранных инвесторов ИНН выдается в Греции.
 • Как быстро можно подписать договор купли-продажи?
  Это зависит от готовности продавца, если у него есть все необходимые документы, договор купли-продажи может быть подписан в течение одного или двух дней. Обычно для подписания договора купли-продажи требуется от одного дня до одного месяца (при условии, что покупатель уплатил налог на передачу собственности).
 • Какие обязательства несет покупатель перед государством до и после покупки недвижимости?
  Перед покупкой недвижимости покупатель должен оплатить налог на передачу собственности (по-гречески ФМА) в размере 3,09% (действующий процент на 2020 год) от наивысшей стоимости недвижимости (кадастровой или реальной), указанной в договоре купли-продажи. После приобретения недвижимости покупатель обязан заявить об этом в налоговую инспекцию через электронную систему TAXISnet, и со следующего года после покупки недвижимости ему придется платить один раз в год Единый Налог на Недвижимость (по-гречески ЭНФИЯ).
 • Если покупателем является иностранцем, может ли быть составлен договор купли-продажи на выбранном им языке?"
  В Греции все нотариальные акты, которым является и договор купли-продажи, составляются только на официальном языке страны, то есть на греческом языке. Однако при подписании договора купли-продажи иностранным покупателем, который не владеет греческим языком, обязательно должен присутствовать переводчик выбранный покупателем, полная информация о переводчике указывается в договоре купли-продажи. Также покупатель может запросить проект договора до его подписания и перевести его на любой язык по своему выбору.
 • Если покупатель не может присутствовать при подписании договора купли-продажи, может ли доверенное лицо подписать договор за него?"
  Договор купли-продажи может быть подписан с использованием доверенности. Покупатель должен обратиться к нотариусу и подписать доверенность с указанием своего доверенного лица. В случае, если покупатель находится за границей, он снова должен будет подписать нотариальную доверенность с распоряжением на своего доверенного лица для приобретения недвижимости и заверить ее печатью Апостиль Гаагской Конвенции (для стран, где это необходимо), а затем выслать доверенность в Грецию, где будет сделан её перевод.
bottom of page