Αναζήτηση
  • Admin

Golden Viza – Απόκτηση άδειας διαμονής Επενδυτή στην Ελλάδα


Εδώ και χρόνια η Ελλάδα αποτελεί έναν δελεαστικό προορισμό, όχι μόνο για τις ομορφιές της, αλλά και λόγω ότι παρέχει ένα από τα καλύτερα επενδυτικά προγράμματα για την απόκτηση άδειας διαμονής Ευρωπαϊκού τύπου.


Παρακάτω θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας διαμονής επενδυτή, την χρονική της ισχύ, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την διαδικασία απόκτησής της και τις παροχές της.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


  • ➤ Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου από φυσικό πρόσωπο με ελάχιστο τίμημα 250.000 ευρώ.

  • ➤ Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου από νομικό πρόσωπο με ελάχιστο τίμημα 250.000 ευρώ, με προϋπόθεση ότι όλες οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια ανήκουν εξ ολοκλήρου στο φυσικό πρόσωπο – επενδυτή.

  • ➤ Μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας, ελάχιστου ποσού των 250.000 ευρώ και να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

  • ➤ Αγορά αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο και οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις με ελάχιστο ποσό 250.000 ευρώ.

  • ➤ Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και συνολικά με ελάχιστο ποσό των 250.000 ευρώ.


Σημείωση: Το τίμημα θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς για την απόκτηση της άδειας διαμονής Επενδυτή.

Μπορούν να αγοραστούν περισσότερα του ενός ακινήτου με συνολικό τίμημα 250.000 ευρώ.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ


Η άδεια διαμονής επενδυτή εκδίδεται για την διάρκεια πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσής της για το ίδιο διάστημα και όσες φορές χρειαστεί, με προϋπόθεση ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του Επενδυτή ή παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.

Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του Επενδυτή λήγει και ανανεώνεται ταυτόχρονα με την δική του.


Τα διαστήματα απουσίας από την χώρα δεν εμποδίζουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.


<