ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Σχεδίαση

€ 12.800

Επίβλεψη

€ 7.500

Κατασκευή

€ 187.000