ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Σχεδίαση

€ 20.000

Επίβλεψη

€ 12.000

Κατασκευή

€ 593.000