Αναζήτηση
  • Admin

Επιβαρύνσεις αγορας & εκμετάλλευσης ακινήτου στήν Ελλάδα


Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από αρκετούς αλλοδαπούς, λόγω και της γενικότερης πτώσης των τιμών τα τελευταία χρόνια.


Οι εν δυνάμει αγοραστές ενδιαφέρονται να προβούν στην απόκτηση είτε για ιδία χρήση ή για εκμετάλλευση του. Ας δούμε όμως κάποια βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε αγοραστής.Αγορά - Επιβαρύνσεις


Το κόστος αγοράς ποικίλλει ανάλογα με το είδος, την έκταση του ακινήτου, την περιοχή στην οποία αυτό βρίσκεται και είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τον πωλητή. Η κυριότερη επιβάρυνση είναι ο Φόρος Μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.), οποίος υπολογίζεται σε 3%.


Εξαιρετικά, για ακίνητα με οικοδομική άδεια εκδοθείσα μετά την 31/12/2005 και υπό την προϋπόθεση ότι πωλούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής